MINISTRANTI

Nejlepší způsob, jak proniknout do ducha liturgie, je aktivní účast na ní. To mají šanci zakusit zvláštním způsobem ministranti, kteří nosí kromě bílého hábitu na prsou také pro Velehrad typický cyrilometodějský kříž.

Úkoly, které s sebou nese slavení bohoslužby slova a oběti přitom neobstarávají na Velehradě pouze starší ministranti, ale důvěra je dána i menším. Podmínkou je však příprava, která se děje v rámci pátečních ministrantských schůzek (kluci 1.- 5. tř. ve 13:00, 6.- 9. tř. v 15:00).

Ministranti se během roku účastní také výletů a sportovních utkání. Vrchol jejich celoroční činnosti představuje Svatý týden, kdy dostávají mimořádné úkoly, jako je například klepat klepači, když „zvony odletí do Říma.“


velikonoční vigílie (P. Hrašák)
Vyhledávání
Ke stažení
Na infocentru je možné si zakoupit za 150,- Kč novou knihu vydanou naší farností...
Zimní pouť ke 1150. výročí úmrtí sv. Cyrila slavíme v neděli 17.2.. Zveme vás do...
V bazilice a na informačním centru lze za zvýhodněnou cenu pouhých 100 Kč zakoup...
V kapli sv. Ignáce z Loyoly (vedle sakristie) najdete u oltáře nádobu s vodou sv...

Římskokatolická farnost Velehrad ® 2020 This page is Valid XHTML 1.0 Transitional | Engine by Business Route 2.2 © Václav Kusák Oryx Group 2020