LAPIDÁRIUM

"Pravím vám, budou-li oni mlčet, bude volat kamení."
(Lk 19,40)

Více než tři sta let po příchodu soluňských bratří na Moravu osídlili údolí říčky Salašky u nedaleké trhové vsi Veligradu cisterciáčtí mniši. Nevědomky tak v jistém slova smyslu položili další kamínek do mozaiky duchovního dědictví Velehradu, které charakterizuje setkávání východní a západní kultury. Mniši s sebou kromě obtížně uchopitelného duchovního bohatství přinesli vyspělou západní kulturu. V první polovině 13. století vystavěli klášter, který se svojí uměleckou hodnotou rovnal předním evropským klášterním stavbám.
Dnes nás o tom mohou přesvědčit dochované bohatě profilované portály, hlavice sloupů, svorníků, klenební žebra a další fragmenty, z nichž bylo vytvořeno lapidárium (lat. lapis = kámen). Návštěvníkům Velehradu se nabízí možnost sestoupit do „podpalubí lodi baziliky“
a rajského dvora a seznámit se s do kamene tesaným odkazem mnichů na 400 metrů dlouhé trase. Mimořádnou pozornost si zde zasluhuje dochovaný vstupní portál do refektáře, náhrobníky s tzv. mluvícími znameními, náhrobek olomouckého probošta Alexia s datem 1282, a bohatě zdobené hlavice sloupů. Součástí prohlídky je také komplex barokních krypt s tajemnou atmosférou.
V opravených prostorách najdeme expozici Martyrion - svědkové víry XX. století.


Prohlídka prostor začíná na infocentru zakoupením si vstupenky. Aktuální ceny vstupů a otvírací dobu najdete na http://www.velehradinfo.cz/
Prohlídky jsou bez průvodce.
Zájemci si mohou na inofcentru zakoupit doprovodný text nebo zapůjčit osobního mediálního audioprůvodce.

Vyhledávání
Ke stažení
Na infocentru je možné si zakoupit za 150,- Kč novou knihu vydanou naší farností...
Zimní pouť ke 1150. výročí úmrtí sv. Cyrila slavíme v neděli 17.2.. Zveme vás do...
V bazilice a na informačním centru lze za zvýhodněnou cenu pouhých 100 Kč zakoup...
V kapli sv. Ignáce z Loyoly (vedle sakristie) najdete u oltáře nádobu s vodou sv...

Římskokatolická farnost Velehrad ® 2022 This page is Valid XHTML 1.0 Transitional | Engine by Business Route 2.2 © Václav Kusák Oryx Group 2022