DOTACE MINISTERSTVA KULTURY ČR

Restaurování oltářního plátna Nanebevzetí Panny Marie
V roce 2008 bylo zahájeno restaurování oltářního plátna Nanebevzetí Panny Marie, které má v rámci obnovy interiéru baziliky kardinální význam, neboť vyjadřuje zasvěcení celé stavby. Tomu odpovídá jak situování obrazu v presbytáři, tak také umělecká hodnota. Na restaurování obrazu přispělo Ministerstvo kultury v roce 2008 z Programu záchrany movitých kulturních památek částkou 100.000,- Kč.

Celkové náklady na restaurování: 470.800,- Kč.
Finanční spoluúčast: Zlínský kraj 100.000,- Kč, ŘKF Velehrad 39.800,- Kč.
Restaurátorské práce provádí: ak. mal. Radana Hamsíková a ak. mal. Dagmar Hamsíková.
Termín dokončení: rok 2009.


Dotace z Integrovaného systému ochrany movitého kulturního dědictví
Z Integrovaného systému ochrany movitého kulturního dědictví bylo MK ČR v letošním roce (2008) poskytnuto 300.000,- Kč na pokračování zabezpečení objektu baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě.
Římskokatolická farnost Velehrad se podílí 10%, tj. částkou 33.000,- Kč.


Dotace z Programu záchrany architektonického dědictví na rok 2008
V letošním roce byl poskytnuto 2.450.000,- Kč na opravu a rekonstrukce střech baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě - půdorysně nad kaplí Panny Marie křesťanské jednoty, kaplí božského srdce, kaplí sv. Ignáce a nad zákristií.
Vlastník, ŘKF Velehrad, se podílela částkou ve výši 272.000,- Kč.

Vyhledávání
Ke stažení
Na infocentru je možné si zakoupit za 150,- Kč novou knihu vydanou naší farností...
Zimní pouť ke 1150. výročí úmrtí sv. Cyrila slavíme v neděli 17.2.. Zveme vás do...
V bazilice a na informačním centru lze za zvýhodněnou cenu pouhých 100 Kč zakoup...
V kapli sv. Ignáce z Loyoly (vedle sakristie) najdete u oltáře nádobu s vodou sv...

Římskokatolická farnost Velehrad ® 2019 This page is Valid XHTML 1.0 Transitional | Engine by Business Route 2.2 © Václav Kusák Oryx Group 2019