BAZILIKA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE A SV. CYRILA A METODĚJE

Den

Mše sv.

Prohlídka je možná

Neděle

7:30

10:00

15:00

11:30 - 14:30
16:00 - 17:30

Pondělí

6:30

7:30 - 14:30

Úterý

18:00

7:30 - 17:30

Středa

6:30

7:30 - 14:30

Čtvrtek

18:00

7:30 - 17:30

Pátek

6:30

18:00

9:00 - 17:30

Sobota

9:00

18:00

10:00 - 17:30

Každý den máte možnost přijmout svátost smíření.
Zpovídá se vždy půl hodiny před každou mší sv.

Každou druhou neděli v měsíci se v 15:00 slaví mše sv. v byzantsko-slovanském ritu.

Prohlídka baziliky není dovolena, probíhá-li nějaká bohoslužba.

Prohlídku baziliky s průvodcem není možné konat bez předchozí domluvy na infocentru.
Vedoucí skupin se hlásí na infocentru, kde před prohlídkou provedou platbu.
Prohlídky hlaste včas, nejlépe minimálně 14 dní dopředu na:
info@velehradinfo.cz
; 571 110 538 (infocentrum) nebo 572 420 140 (fara).
Prohlídka trvá cca 50 minut.
Návštěva mimo prohlídkovou dobu je zpoplatněna zvláštním příplatkem ve výši 800,-Kč za každou započatou hodinu - nutno mít předem domluveno!

PLNOMOCNÉ ODPUSTKY

lze v naší bazilice získat v tyto dny:

· účastí na obřadech Zeleného čtvrtku;
· účastí na obřadech Velkého pátku;
· účastí na obřadech Velikonoční vigilie;
· na neděli Božího milosrdenství - adorace před svatostánkem, Otčenáš, Věřím, invok. Ježíši, důvěřuji Ti;
· při slavnosti prvního svatého přijímání;
· na slavnost Těla a Krve Páně účastí na eucharistickém průvodu;
· na slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova;
· na slavnost sv. Petra a Pavla (29.6.);
· v den porciunkule (2.8.);
· v den titulární slavnosti (5.7., 15.8.);
· v den výročí posvěcení chrámu (2.10.);
· na slavnost Všech svatých (1.11.) - pouze odpoledne;
· v den vzpomínky na všechny věrné zesnulé (2.11.);
· na slavnost Ježíše Krista Krále;
· jednou za rok v libovolný den, který si zvolí sám věřící a pomodlí se zde Otčenáš a Věřím.

K získání odpustků je potřeba splnit následující předepsané podmínky:

- sv. zpověď (může být i před daným dnem),
- sv. přijímání,
- modlitba na úmysl papeže,
- mít úmysl získat odpustek,
- nemít zalíbení v žádném ani lehkém hříchu,
- vykonat předepsaný skutek (je upřesněno v Ohláškách)


Do farnosti dále patří
- kaple sv. Jana Nepomuckého na Salaši: mše sv. v neděli 8:30
- kaple Navštívení Panny Marie v Tupesích: mše sv. v neděli 7:00, v pátek 16:30

Vyhledávání
Ke stažení
Na infocentru je možné si zakoupit za 150,- Kč novou knihu vydanou naší farností...
Zimní pouť ke 1150. výročí úmrtí sv. Cyrila slavíme v neděli 17.2.. Zveme vás do...
V bazilice a na informačním centru lze za zvýhodněnou cenu pouhých 100 Kč zakoup...
V kapli sv. Ignáce z Loyoly (vedle sakristie) najdete u oltáře nádobu s vodou sv...

Římskokatolická farnost Velehrad ® 2022 This page is Valid XHTML 1.0 Transitional | Engine by Business Route 2.2 © Václav Kusák Oryx Group 2022